Testamente - begravning - laglott - klander

Testamente – begravning – laglott - klander

Min man och jag tillhör inte svenska kyrkan och inget annat samfund heller. Nu undrar vi hur vi ska göra för att slippa begravning, grav, minneslund e t c? Vi har båda en bestämd uppfattning i denna fråga och vill inte att de efterlevande belastas med kostnader p g a vår död. Jag själv har donerat mina organ för e v transplantation och forskning. Vad gör sjukhuset sedan med min kropp? Vi har också önskemål gällande fri förfoganderätt till den efterlevande maken. Vi vill således att våra respektive barn får arv från oss när båda är döda. Hur går man till väga här? Måste begravningsbyrå alltid kontaktas? Sign: Adams Eva

*Svar: *

Det alternativ som finns är kremering. Askan hälls i en urna för att efter särskilt tillstånd från Länsstyrelsen om "egen spridning" spridas på en annan plats än kyrkogård. Kremeringen sker sedan sjukhuset erhållit dina organ. Det är inte nödvändigt att anlita en begravningsbyrå - man har givetvis rätt att själv ta hand om på praktiska och formella delarna i samband med dödsfallet. När det gäller detta med fri förfoganderätt så är det ett juridiskt begrepp som används i testamenten. För att detta skall bli riktigt råder jag dig att kontakta en jurist som kan hjälpa till med att upprätta testamentet. För att din man eller du skall få fri förfoganderätt till varandras egendom krävs att ni skriver ett inbördes testamente. I detta kan ni bestämma att den andre skall ha fri förfoganderätt över den avlidnes egendom till dess att båda är döda. Dock kan barnen till den avlidne klandra detta testamente och begära att få ut sin laglott.