Arv- barnbarn- bröstarvingar- dödsbodelägare

Arv- barnbarn- bröstarvingar- dödsbodelägare

Jag är en 74-årig änka med 6 barn och 16 barnbarn och 9 barnbarnsbarn. Sedan en tid tillbaka lider jag av KOL och ska eventuellt snart läggas in på sjukhus för behandling av en tumör i magen. Jag har ett vackert hem med en del fina saker, bland annat ett 20-tal tavlor och en fin servis. Nu har jag fått förfrågan om att sälja några saker. Men jag vill inte göra skillnad på alla mina barn och barnbarn och har istället tänkt att de ska få dela på en del när jag gått bort. Men det andra vill jag skall gå till en auktion till förmån för Hjärt- och lungfonden. Kan jag nu skriva ner mina önskemål och låta vår kyrkoherde bevittna det. Blir det giltigt som testamente då?

Sign: Nervös mormorsmor

Svar:

Jag förstår att du i din situation börjar tänka på att skriva ditt testamente. Detta är ett viktigt dokument som är kringgärdat med den del bestämmelser om hur det skall se ut och hur det skall gå till vid undertecknandet för att bli giltigt.

För det första är det viktigt att du tänker igenom om du vill att något av barnen skall erhålla någon särskilt sak. Det räcker inte med att du anger på saken att du vill att den eller den skall erhålla den vid din död. Du måste klart och tydligt ange i ditt testamente vem du vill skall ha vad. Ibland finner man bak på tavlor anteckningar som inte blir giltiga om någon av dödsbodelägarna motsätter sig det.

När du tänkt igenom vad du vill föreslår jag att du kontaktar en advokat som kan hjälpa dig att skriva ner dina önskemål i ett testamente. Denne kan sedan också se till att den viktiga bevittningen sker på rätt sätt. För att ett testamente skall vara giltigt krävs att det är bevittnat av två samtidigt närvarnade vittnen. De behöver inte känna till innehållet i testamentet men de måste veta att det är ett testamente de bevittnar . Detta bör framgå av vittnesmeningen. Det är således inte tillräckligt att kyrkoherden bevittnar.