Skadestånd vid olycka

*Skadestånd – vid olycka *

Min sambo har en liten snickerifabrik, som ibland tillåter besökare att komma in och handla spillmaterial. Jag har funderat över vad som händer om en utomstående person som inte jobbar där kommer in på besök och gör sig illa eller ramlar och slår sig. Det är lätt hänt att snubbla över en bräda och det kan gå riktigt illa. Skador kan uppkomma både på materialet i snickeriet och på personer. Vem är ansvarig för detta? Ägaren, arbetaren (som eventuellt kan ha orsakat olycka) eller den utomstående personen själv?

*Sign: *

*Svar: *

Frågan låter sig tyvärr inte besvaras helt enkelt. I normala fall krävs för att skadeståndsansvar skall uppkomma ett mått av vållande. Med vållande menas ett agerande som inte varit tillräckligt försiktigt utan vårdslöst. Ett normalt beteende är aldrig vårdslöst. Men här kommer vi in på juridiska bedömningar som är svåra att göra. För vissa särskilda verksamheter, dock inte för snickerier, föreligger vad som kallas ett strikt skadeståndsansvar. I vållandebegreppet ligger att man skall ha handlat uppsåtligen eller vårdslöst; vårdslöshet kan till exempel innebära att man inte iakttagit gällande säkerhetsföreskrifter. Huvudregeln beträffande skador som en anställd orsakar i tjänsten är att arbetsgivaren skall ersätta dessa. Slutsatsen som jag gör är att det får avgöras från fall till fall utifrån händelseförloppet. Men du skall kanske varna din sambo för obehagliga överraskningar i form av skadestånd, som kan uppkomma om han har otur.