Arv- sambo- laglott- bröstarvingar

Arv- sambo- laglott- bröstarvingar

Jag skulle vilja veta varför en sambo får mer än vad ens egna barn får om man dör. Många föräldrar kan inte spara p g a sjukdom, dålig inkomst m m. Om sambon får mycket pengar av försäkringar så får barna dela på hälften ex 120 delat på tre och sambon 120 själv. Sen går pengarna till dens barn fast det är från vår far/mor. Jag tycker att man borde skriva testamente om man vill att försäkringar mm ska gå till sambo om man inte har gemensamma barn. Barnbarn betyder väl mycket också då går det ju i arv. Efter mina båda föräldrar gått bort tidigt så har jag märkt att deras sambor inte vill ha mer kontakt men pengarna ville dom ha. Sen går det till deras barn istället. Jag tycker det är orättvist. Det är ju vi som har samma kött o blod. En del har kanske inte bra kontakt med sin far o mor men då kan man väl skriva ett testamente om sambon ska få försäkringar.

Sign: Ledsen o besviken dotter

Svar:

Det är vanligt att det uppkommer besvikelser i samband med arv. Ofta är det någon som känner sig förfördelad. Vår arvsordning bygger på att arvet skall gå till bröst-arvingar som till och med har ett laglottsskydd. Givetvis håller jag med om att det är viktigt att tänka på att skriva sitt testamente så att det blir som man har tänkt.

Jag förstår dock inte riktigt vad du är ute efter då förhållandet är det att man inte ärver varandra om man bara är sammanboende - det finns en skyddsregel som säger att den efterlevande sambon skall erhåll 2 x basbeloppet d v s i dag cirka 80 000 kronor – för övrigt finns ingen arvsrätt mellan sambor. Det som händer när en sambo dör om inget är skriver är att bostad och bohag delas lika om det inte finns något testamente och att barnen till den avlidne erhåller hälften den avlidnes del. Du talar om försäkringar där är det i allmänhet så att man sätter in en förmånstagare vilket kan jämföras med ett testamente.