Fråga – Behöver jag en god man

Jag är en 60-årig ensamstående kvinna. Jag har på senare tid börjat märka av att minnet blir sämre och sämre. Min mamma drabbades ganska tidigt av demens och jag är rädd för att samma sak ska drabba mig. Att jag inte längre ska kunna ta hand om mig själv. Jag skulle vilja att någon som jag förtroende för kunde hjälpa mig när jag inte längre klarar av att sköta bankärenden mm. Kan jag redan nu utse en ”god man”? Jag har god kontakt med min systerdotter som jag också tycker mycket om. Utan att hon vet om det så har jag testamenterat all min kvarlåtenskap till henne. Kan hon bli min gode man eller är det någon myndighet som alltid utser en god man?

Orolig i förtid

Svar: Det är ju väldigt klokt av dig att redan nu tänka över vad som är bäst den dagen du inte längre själv är kapabel att ta hand om dina ekonomiska mellanhavanden. Du kan redan nu förbereda din systerdotter på att du vill att hon skall hjälpa dig och till och med redan nu sätta henne in i vad det är som skall skötas. Om du önskar hjälp med din ekonomi och verkligen litar på din systerdotter kan ni överenskomma att hon hjälper sig med din ekonomi, antingen mot ersättning eller utan sådan. För att din systerdotter skall kunna förfoga över bankkonton m m krävs dock att du lämnar en fullmakt för henne att göra detta.

När det sedan blir dags att lämna över ansvaret till henne skall en ansökan lämnas in till domstol om att den skall utse en god man. God man utses nämligen av tingsrätten på orten där du bor. Detta är inte nödvändigt så länge ni är överens om att hon sköter dina ”affärer” men kan aktualiseras när du bedöms vara dement.