Arv - laglott- särkullbarn

*Arv – laglott- särkullbarn *

Jag är gift och min man och jag har inga gemensamma barn. Han har dock två vuxna barn. De har båda god ekonomi men jag är inte säker på att de skulle ta hänsyn till mig om min man avlider före mig. Om ena parten i ett äktenskap har barn sedan tidigare och denna part avlider, kan barnen då kräva att få ut arvet, alltså hälften av dödsboet? Det pratas också om laglotter, vad är det? Jag är så orolig nu för att jag ska ställas på bar backe. Min make och jag ägde en bostadsrätt tillsammans och nu blir jag ruinerad om barnen kräver att få värdet av den.

Sign: *Orolig*

Svar:

Det är en viktig fråga som du tar upp. Det finns som du är inne på en stor risk att du kan ”ställas på bar backe” om du och din make inte skriver ett testamente där ni bestämmer vad som skall gälla med er gemensamma bostad vid ett dödsfall. Detta skapar stora problem i det fall som du beskriver nämligen om du inte har råd att lösa ut din makes barn från den andra delen. När han avlider har du nämligen bara rätt att behålla din del av bostadsrätten, d v s hälften om ni inte har bestämt något annat . Det finns dock möjlighet att förbättra din situation väsensligt. För att avhjälpa detta problem kan du och din make och du genom ett inbördes testamente bestämma att du skall erhålla hälften av hans kvarlåtenskap när han avlider. Detta kan innebära att din makes barn endast får ut sin laglott när han avlider och får vänta med resterande del av sitt arv tills även du har avlidit. Vill ni göra situationen ännu bättre för dig kan testamentet kompletteras med ett äktenskapsförord där ni gör din egendom till din enskilda egendom.