Hur får jag högre underhållsbidrag till barnen?

Jag är en frånskild kvinna med två barn. Jag har hela vårdnaden om barnen och deras pappa betalar underhåll för dem. Han betalar enligt lägsta tariff, medan jag får lite mer från försäkringskassan. Men nu är problemet att de pengar jag får från försäkringskassan inte räcker. Jag skulle behöva mer för både kläder och fritidsaktiviteter kostar. Barnens pappa hjälper inte till med något av det. När jag för på tal att jag skulle behöva mer, vill han inte prata utan säger bara att jag får vad jag ska ha från Försäkringskassan. Att han har lägsta avgiften beror på att han är arbetslös, men jag vet att han jobbar svart och då tjänar bra med pengar. Det gjorde han redan när vi levde tillsammans. Vad kan jag göra för att få mer pengar?

Sign: Fattig och frånskild

*Svar: *

Det är alltid väldigt frustrerande när pengarna inte räcker till och särskilt när de inte räcker till barnens behov. Extra jobbigt blir det förstås när du vet att pappan har pengarna men ändå inte vill bidraga till sina egna barn. Detta är en inte helt ovanlig situation. Förmodligen tror pappan att du tänker använda pengarna till dina egna behov. Någon annan förklaring är svår att se. När det gäller juridiken är saken sådan att inkomster som inte är synliga d v s som man kallar ”svarta” inte beaktas vid en bedömning av vilken förmåga att betala pappan har. Den fråga som då blir aktuell är om du kan bevisa att han har större inkomster än han uppger. Detta är ofta mycket svårt. I domstolen står förstås ord mot ord. Men pappan kanske mjuknar om du begär rättslig prövning. Vid en rättslig prövning så ställs barnens behov mot pappans förmåga att betala. I domstolen får du uppge att du vet att han arbetar och har inkomster. För att driva denna fråga anser jag att du behöver hjälp av en jurist.