Flytta till Sverige från Finland

*Flytta till Sverige från Finland *

Hej! Jag är en tjej i Finland som vill flytta till min pojkvän i Sverige. Nu undrar jag om man måste anmäla att man vill bli sambo. Har en god vän som säger att man inte behöver göra en anmälan. Vill gärna veta.

Sign: Tacksam för svar

*Svar: *

Du är en av många finländska medborgare som väljer att flytta till Sverige. Detta kan du göra utan att söka tillstånd till detta. Du behöver inte heller anmäla att du skall bli sambo med någon. Däremot skall du anmäla att du har flyttat in i landet d v s du skall folkbokföras här. Detta anmäler du till Skatte myndigheten i den stad du avser att bosätta dig i. Detta medför att du blir folkbokförd i Sverige och att myndig-heterna vet var du bor.