Änkepension

*Änkepension *

Jag ingick äktenskap med min tyske man 1991. Vi gifte oss i Sverige. Sedan dess är vi bosatta i Tyskland och har en snart utflugen son tillsammans. Jag har varit hemmafru hela tiden. Har endast svenskt medborgarskap. Min man blir pensionär i år och vi reflekterar över att bosätta oss helt eller delvis i Sverige. Som jag hittills förstått det, skulle jag ha rätt till tysk änkepension om min man går bort före mig. Får jag den även om jag/vi är bosatta i Sverige vid min mans eventuella frånfälle? Skulle jag i detta fall vinna på att ha s k dubbel bosättning? Själv var jag inte yrkesverksam speciellt länge i Sverige innan flytten utomlands. Då jag inte heller hunnit med att bo 40 år i Sverige före flytten riskerar min svenska pension bli under existensminimum. Är det före utflyttningen dessa 40 år krävs eller räknas även åren efter tillbakaflytt om den sker före pensionen? Om jag dör före min man, ärver han mig enligt tysk eller svensk lag? Om min man dör först, enligt vilken lag ärver jag honom? Kan jag testamentera bort ett framtida arv till min son, som jag anser behöver pengarna bättre än min man?

Sign: Sent ute

Svar:

När det gäller frågan om tysk änkepension och vad som gäller beträffande den hänvisar jag dig till tyska myndigheter. De bestämmelser som gäller i Tyskland känner jag inte till. Frågan om vilken lagstiftning som gäller om din man avlider före dig så avgörs den frågan efter de förhållanden som råder vid dödsfallet. Enligt internationell privat rätt skall frågan avgöras utifrån var man är bosatt. Det som kommer att bli avgörande är då var han anses bosatt vid dödsfallet. Detta kan inte generellt besvaras utan avgörs från fall till fall. Du kan enligt svensk lag som skall tillämpas om du är bosatt i Sverige när du avlider (jämför bosättningen svar ovan) får du testamentera all din egendom till din son om du så önskar. Din man har ingen rätt att kräva något arv efter dig.