Tvångsvård - kan det bli aktuellt ?

Min dotter, som är 18 år, har fastnat i ett sektliknande sällskap som kallar sig kyrka. Kan jag göra något för att få henne därifrån med hjälp av lagen? Det började med att hon träffade på några ur kyrkan på gatan. Fram till dess hade min dotter varit normal. Hon studerade naturvetenskap på gymnasiet och bodde hemma. Men sedan hon träffade på den här ”kyrkan” har hon flyttat hemifrån och distanserat sig från både oss, sin familj, och sina vänner. Vad jag vet så har hon också tagit banklån, ganska mycket pengar, för att kunna betala några kurser som den här ”kyrkan” ger. De få gånger vi träffar henne säger hon att hon mår bra, men det tror jag inte på. Kan man på något sätt få henne omyndigförklarad och tvinga tillbaka henne? Sign: Desperat mamma

Svar :

Av din fråga framgår att din dotter är 18 år d v s myndig. Detta innebär att hon själv bestämmer över sig liv och att du inte kan ingripa i detta för det fall att du inte kan påvisa att hon behöver vård enligt lagen om vård och behandling under tvång.

För att tvångsvård ska bli aktuellt krävs att personen lider av en allvarlig psykisk störning - ”Med allvarlig psykisk störning avses psykotiskt tillstånd med förvirring, tankestörningar, hallucinationer eller vanföreställningar”. Jag kan tänkta mig att du anser att den sekt som din dotter är hos har gjort att hon har dessa symptom. Men min uppfattning är att hon inte kan anses lida av sådan störning att lagen kan användas. Behovet av omhändertagande för vård måste vara ”oundgängligt”. Dessutom måste patienten motsätta sig vården eller så måste det finnas en välgrundad anledning att tro att vården inte kan komma till stånd i samtycke.

Jag tror inte att det finns något laglig medel att ingripa utan det är bara du själv som kan hjälpa henne.