Underhållsbidrag till barn

Underhållsbidrag till barn

Mitt barn har fyllt 18 år. Vi har tidigare fått underhållstöd men nu har pappan gått med på att betala underhållet direkt till mitt barn. Pappan har hög inkomst så att han kan betala mer än 1273 i mån. Han går inte frivilligt med på att betala mer. Via Försäkringskassan och familjerätt får man ingen hjälp längre. Hur ska barnet göra för att få mer underhåll? Vad kostar det för barnet att få hjälp?

Sign: En mamma

Svar:

Alla barn har rätt till underhåll tills de gjort klart sin grundutbildning d v s tagit studenten eller liknande. När barnet är myndigt är det barnet själv som är bidragstagaren d v s den som skall ta emot underhållet. Vidare är barnet själv den som skall agera i förhållande till den underhållsskyldige när det gäller underhållets storlek. Detta kan ibland vålla bekymmer då barnet inte själv vill ”bråka ” med en förälder. I ditt fall är det pappan och barnet som får sköta fastställandet av underhållet. Barnet kan givetvis ge dig fullmakt att företräda det mot pappan.

Om pappan enligt de bestämmelser som finns i föräldrar balken kan åläggas att betala mer än 1273 kr kronor/månad vilket i vissa fall är skäligt så kan saken prövas av domstol. I detta fall kan ni använda er av er hemförsäkring som vanligtvis innehåller ett så kallat rättsskydd d v s en möjlighet att få hjälp med advokat-kostnader när det föreligger en tvist. I ert fall kan man säga att underhållet är tvistigt om ni kommit fram till att underhållet skall överstiga 1273 kr/månad och pappan vägrar att betala detta. Det är inte ovanligt att underhåll skall överstiga 1273 kr/månad när barnet är över 16 år och pappans inkomster är höga. Vid fastställandet av underhållet utgår man från barnets behov och föräldrarnas förmåga att betala.