Testamente- bröstarvinge

Testamente- bröstarvinge

Är ett gift par med en dotter som är gift och 3-barnsmor. Tidigare har vi skrivit testamente på att hon skall ärva oss som enskild egendom efter båda död. Testamentet skrevs innan dottern hade några barn. Om vår dotter inte lever efter vår död, hur skall vi förfara om vi önskar att allt efter oss skall tillfalla barnbarnen som är 21, 18 och 8 år? Bör vi skriva ett nytt testamente och vad skall det i så fall stå i det?

Sign: Tacksam för svar!

*Svar: *

Det är en vanlig frågeställning vad som händer när ett barn har avlidit. Vår legala arvsordning bygger på principen om att bröstarvingar skall ärva i första hand. Till bröstarvingar räknas de egna barnen och om de har avlidit deras barn. Svaret på er fråga är därför att ni inte behöver ändra eller göra något tillägg i testamentet utan all kvarlåtenskap när ni båda avlidit går vidare i arv till era barnbarn.