Fråga –kan man ärva skulder?

Mitt barnbarns pappa dog i somras. Enligt polisen var det självmord, men det blev aldrig riktigt utrett. Nu är underhållet till mitt barnbarn indraget, hennes mamma kan ansöka om barnpension men detta tar ca 4 månader. Någon efterlevnadspension får hon inte eftersom det alltså klassas som självmord. Några försäkringar på pappan fanns inte heller. Mamman och pappan har inte levt ihop och mamman är ensam vårdnadshavare, arbetslös och lever på socialbidrag. Det fanns inga tillgångar i dödsboet så det 13-åriga barnbarnet skulle stå för begravningen på 14.000 kronor. Hon får ingen hjälp säger de eftersom det var självmord. Men det här känns så orimligt. Finns det verkligen ingen hjälp att få för en sörjande 13-åring?

Bekymrad mormor

 

Svar:

Hej, Att skuldsätta barn strider enligt barnombudsmannen både mot föräldrabalken och FN´s barnrättskonvention och en utgångspunkt för allt agerande i denna fråga bör därför vara att något betalningskrav aldrig ska riktas mot ditt barnbarn! Som jag ser det finns emellertid lösningen att ni söker om ekonomiskt bistånd för begravningskostnaden. När ett dödsbo saknar tillgångar kan nämligen dödsboet få ekonomiskt bistånd till begravningskostnaderna. Detta eftersom du enligt socialtjänstlagen har rätt till bistånd av socialnämnden för försörjning och livsföring i övrigt, om ditt behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Det finns ett flertal fall från Regeringsrätten, som är högsta instans och detta kan du hänvisa till när du eller annan vuxen hjälper ditt barnbarn att för dödsboets räkning söka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten för begravningskostnaderna.