Fråga – fri förfoganderätt eller full äganderätt ?

Jag har lite funderingar runt detta med arv och testamente, då jag börjar bli lite till åren.  Jag är gift och vill att min fru skall ärva mig . Vilket är det fördelaktigaste för arvtagaren i detta fall min fru ? Att man i testamente skriver att den efterlevande ärver allt med full äganderätt eller med fri förfoganderätt? Vari består skillnaden? Vi har inga särkullbarn utan endast en son som är adopterad.

Hur är hans ställning när det gäller arv. Kommer han att ärva före min fru om vi inte skriver ett testamente. Vi tog inte reda på hans juridiska ställning när vi adopterade honom.

Undrande

 

Svar

Du har helt rätt i att det är en skillnad mellan att ärva med fri förfoganderätt och full äganderätt.  Fri dispositionsrätt inbär att din fru kan göra vad hon vill med arvet när hon lever. Detta innebär att hon till och med kan skänka bort pengarna till välgörande ändamål tillexempel. Detta gäller för både full äganderätt och fri dispositionsrätt. Den avgörande skillnaden är att med full äganderätt kan hon även testamentera bort din egendom. Hon skriva ett eget testamente och ge kvarlåtenskapen till vem hon vill. Den enda som kan reagera i detta läge är er son som har rätt att få ut sin laglott efter dig. Om din fru skulle välja att testamentera allt till någon annan måste han i så fall framställa anspråk på att erhålla sin laglott för att få ut denna.  När det gäller er adoptivson betraktas han som en bröstarvinge . Detta innebär att haner båda när ni båda avlidit på samma sätt som om han varit er biologiske son.