Fråga - arvsfråga – sekundosuccesion

För två år sedan blev jag änka. Vi hade inga gemensamma barn, men min make har en brorson. Han blev kallad till bouppteckningen men dök aldrig upp, han skrev heller inte på bouppteckningspappren som sändes till honom. Det var inte förrän de skickades med rekommenderad post som han skrev på. Nu undrar jag hur det kommer bli när jag avlider, kommer han då komma in i bilden då? Detta bekymrar mig och jag måste få veta. Jag har syskonbarn.

Ingen ro

 

Svar:

Jag förstår din oro och hoppas att detta svar kan hjälpa. Enligt svensk arvsrätt kommer i första hand dina föräldrar ärva dig när du avlider. Om dessa inte är vid livet går arvet till dina syskon och om dessa inte skulle vara vid livet till dina syskonbarn, osv.  Vad gäller din make kommer hans släktingar ärva på samma sätt. Detta arv kommer att aktualiseras när du avlidit. Detta kommer alltså innebära att hans brorson kommer ärva honom under förutsättning att din makes föräldrar och bror inte är vid livet.  Storleken på detta efterarv är beroende av hur stor kvarlåtenskap han efterlämnade när han avled.  Om din make exempelvis efterlämnade 100 000 kr och du hade egendom värd 100 000 kr efter bodelningen kommer din makes släktingar ärva 50% av den egendom du efterlämnar.  Man utgår allstå ifrån hur stor kvotdel av egendomen som utgjorde din makes. Den del du ärvde av din make har du dock fri förfoganderätt över, vilket innebär att du får använda upp egendomen hur du vill. För det fall det inte skulle finnas egendom kvar när du avlider skulle din brorson inte ärva något.