Faderskap

*Faderskap *

För 17 år sedan blev jag anklagad för att vara far till en pojke. Jag hade bara träffat barnets mor en enda gång ändå hävdade hon att jag var pappan. Ett blodprov gjorde att man inte kunde utesluta mig som fadern och jag har sedan dess betalat underhåll varje månad. Eftersom mamman direkt efter barnets födelse flyttade till en stad 60 mil bort har jag inte haft någon kontakt med pojken. Nu har jag dock fått höra på omvägar att mamman bara tog en chans när hon uppgav mig som fadern. Är det möjligt för mig att nu, så här många år senare bestrida faderskapet? Går det till exempel att kolla pojkens och mitt släktskap med ett dna-test?

Sign: Lurad?

*Svar: *

Detta är en ganska vanlig frågeställning idag när det har blivit möjligt att genomföra faderskapsanalys med hjälp av DNA tekniken. Tidigare var man hänvisad till mindre säkra testmetoder. Visserligen kan man väl utgå ifrån att även dessa gav ett ganska bra utfall men helt säker kan man inte vara. Du har nu en möjlighet att få faderskapet prövat genom DNA analys. För att genomföra detta utan rättegång förutsätter det att barnet och modern medverkar. Barnet och du måste nämligen lämna ett blodprov som kan tas på sjukhuset där ni bor. Men om barnet genom sin mor vägrar ( barnet företräds ju i detta fall av modern då det inte är myndigt) så tvingas du gå till rätten och begära att faderskapet prövas. Rätten kan du förlägga barnet att medverka till att en DNA analys genomförs.