Tvingad till bodelning

Tvång vid bodelningen vad gör jag ?

Har en fråga som rör bodelning. Då jag och min make separerade för ett par år sedan levde jag under en mycket pressad situation med självmordshot och kränkningar från min makes sida. Då bodelningen skulle verkställas gick jag därför med på att avstå från alla ekonomiska rättigheter, något som jag i efterhand kommit att ångra. I och med att situationen nu stabiliserats så har därför frågan uppkommit hos mig om det finns möjlighet att riva upp ett sådant beslut i efterhand? Jag anser att jag mer eller mindre "tvingades" skriva på bodelningspapperen under förtäckta hot. Exmaken hämtade dessutom och sålde en hel del saker från vårt då gemensamma hem innan bodelning var gjord. Finns möjlighet att gå vidare med en sådan här fråga, och vart vänder man sig i så fall?

Sign: Anonym

*Svar: *

Detta är en frågeställning som då och då dyker upp på advokatbyrån. Det finns givetvis inget generellt svar på den utan allt beror på hur omständigheterna har varit i det enskilda fallet. Det går inte att avgöra på enbart de uppgifter du lämnat hur ditt fall skulle komma att bedömas. Det jag kan säga är att det inte är särskilt lätt att få ett bodelningsavtal som är undertecknat ogiltigförklarat. Skälen till detta är förstås att man utgår ifrån att ett avtal som är underskrivit skall gälla. Det är du som måste bevisa att förhållandena var sådana att det inte längre skall gälla. Du måste åberopa avtalslagens regler om ”rättshandlingars ogiltighet”. Dessa regler kräver i stort sett att du skall ha känt dig hotad till livet i vart fall att något mycket allvarligt skulle komma att hända om du inte skrev på bodelningsavtalet. Det är min uppfattning att det krävs väldigt starka skäl för ogiltighetsförklaring.