underhållsbidrag till barn

Underhållsbidrag till barn – vad gäller ?

Min man och skildes för ett par år sedan. Vi har två barn ihop och relationen har fungerat ganska bra. Han tar sitt ansvar för barnen och de bor som avtalat hos honom varannan helg och på loven. Tills för fyra fem månader sedan skötte han också betalningen av sitt underhåll, men inte nu längre. Han menar att han dels inte har råd eftersom han går arbetslös, dels att han också betalar för barnen när de är hos honom. Men jag behöver pengarna för att kunna ge barnen vad de ska ha, jag har bara ett deltidsjobb. Vad kan jag göra? Sign: Vill inte bråka

Svar:

Det är alltid bra om man kan komma överens om barnen trots att man går skilda vägar. I ert fall framgår det att det har fungerat med umgänget och att det fram tills nu har fungerat när det gäller underhållet. Det du kan göra är att gå till försäkringskassan och begära underhållsstöd. Detta kan du erhålla om pappan vägrar att fullgöra sin underhållsskyldighet. Du måste ha pengarna till barnen annars klarar du dig inte. Försäkringskassan får sedan göra en bedömning om pappans inkomster inte räcker till att betala underhåll med. Tyvärr grundar de sin bedömning på inkomster året innan så det tar ett tag innan det blir ett underhåll som är i överensstämmelse med vad pappan verkligen har möjlighet att betala. Detta är den fråga mellan honom och försäkringskassan i första hand. I vissa fall kräver försäkringskassan att mamman går till rätten och prövar underhållet.

Enligt föräldrabalken som reglerar frågan om underhålls bidrag skall bidraget betalas efter förmåga och barnens behov.