Arv - jordbruksfastighet

Arv – jordbruksfastighet

Min mor är över 90 år och far är död sen 10 år tillbaka. Vi är sex syskon som ska dela på arvet. Mor har en jordbruksfastighet med tillhörande skog och mark. Det jag undrar över är; räcker det med att ett av oss syskon vill sälja allt och dela på pengarna (mest rättvist) eller måste fler vilja sälja? Till saken hör att alla är oense och drar i sina viljor. Måste jag vara närvarande vid bouppteckningen på grund av någon underskrift av mig, eller för att få min del av arvet? Jag bor över 80 mil från föräldrahemmet. Sign: Sotarlena

*Svar: *

Det är ingen ovanlig situation att syskon inte är ense om arvet efter sina föräldrar. I ditt fall gäller det i första hand en fastighet. Frågan vad som skall hända med den aktualiseras först i samband med arvskiftet efter dina föräldrar. Om ni inte kan enas då vad som skall hända kommer fastigheten att skiftas ut med en sjättedel till vardera. Sedan äger ni fastigheten med så kallad samäganderätt. För sådan egendom gäller samäganderättslagen. Enligt denna lag skall delägarna komma överens om vad som skall hända med egendomen. Om man inte kan enas få någon av delägarna, det räcker med en, ansöka om att rätten förordnar en god man som får till uppgift att försälja fastigheten. Det bästa är förstås i det läget om man kan enas om försäljningen för annars sker den på så kallad offentlig auktion vilket kan innebära att ni får ett sämre pris. Du kommer att kallas till bouppteckningen men behöver inte komma dit personligen. Det kan dock vara bra att du har någon som är ombud för dig och kan framföra dina uppfattningar om t ex vad som skall hända med fastigheten. Kanske kan något av dina syskon företräda dig.