Umgängesresor - vem betalar ?

*Resor till umgängesföräldrar – vem betalar ? *

Jag är ”lyckligt skild ” sedan 10 år tillbaka. Jag har tre fantastiska barn som träffar sin pappa varannan helg. Vi har haft den här ordningen i sex år. Både jag och barnens pappa är överens om hur vi vill ha det och det fungerar mycket bra. Barnens pappa har nu planer på att flytta till England och jobba några år. Vi vill båda att barnen ska fortsätta att träffa pappa varannan helg om det är möjligt. När det kommer till tidsaspekten är vi båda överens om att vi får pröva oss fram. Det som vi däremot har börjat diskutera är pengafrågan. Vem ska egentligen betala för barnens resor? Vi tjänar ungefär lika mycket nu men han kommer nog att tjäna lite mer i och med jobbet i England. Eftersom barnens pappa hämtar och lämnar på skolan har det aldrig varit något problem tidigare, men han kan ju inte hämta dem där när han är i England.

  • Sign: ”Ensamma mamman”*

*Svar: *

Huvudregeln är att umgängesföräldern, pappan i det här fallet, står för umgängesresorna. Det finns däremot undantag när även boendeföräldern, du, ska bidra till resorna. Är avståndet över 10 mil och är det kostnader av betydelse ska du ta del av kostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till din ekonomi och omständigheterna i övrigt. Det ska påpekas att det ska finnas godtagbar anledning för flyttningen. Om du ska hjälpa till eller inte är en bedömningsfråga. Hjälpen kan lösas på olika sätt, du kan hjälpa till att köra barnen till flygplats men även rent faktiskt betala delar av kostnaderna. Man räknar ut hur mycket du ska betala på liknande sätt som när man beräknar underhållsbidrag. Det bästa är förstås att du och din exman kommer överens om hur kostnaderna skall fördelas med ledning av detta som sagts.