Sambolagen - bodelning

*Sambolagen – bodelning *

2004 var jag sambo med en man men vi separerade efter något år. Efter det krävde han mig på tusentals kronor för de möbler vi köpt tillsammans. Jag ville att vi skulle låta en utomstående hjälpa oss att dela upp möblerna, men det ville inte min före detta sambo. Under hot tvingade han mig istället att betala tusentals kronor varje månad för att jag skulle få tillbaks möblerna. Nu vägrar han dock att ge mig möblerna. Jag har papper, som han har skrivit på, där det står hur mycket jag har betalt till honom som. Kan jag polisanmäla honom och den vägen få tillbaka mina möbler?

Sign: Mona

*Svar: *

Hej Mona! Du verkar ha hamnat i en olustig situation och jag förstår att det inte är roligt att behöva fundera i dessa banor! Enligt sambolagen så ska gemensamt införskaffad bostad och bohag delas lika vid en separation. En delning enligt sambolagen måste begäras inom ett år från samboförhållandets upphörande. Vill någon av de f.d. samboendena inte medverka till bodelning enligt sambolagen kan bodelningsförrättare begäras hos tingsrätten. Som jag förstår är dock er lösning att du betalat hälften av möblernas värde till din f.d. sambo, och har därför rätt att nu få ut möblerna. Det kan du emellertid inte göra hos polisen utan du får gå till kronofogden och begära handräckning. Hos kronofogden kan du alternativt begära att få tillbaka de pengar som du har betalt för de möbler du inte fått. Om du varit utsatt för hot om våld ska du dock anmäla detta till polisen ändå, eftersom din f.d. sambo då har gjort sig skyldig till ett brott. Du kan alltid ringa polisen och berätta vad du har utsatts för så får de göra bedömningen om det är brottsligt eller inte.