Upprättande av avtal

Jag har lång och gedigen erfarenhet av upprättande av familjerättsliga avtal. Avtalen är till för att skydda egendom från anspråk, skapa en korrekt fördelning av ägodelar och att bättre förutse konsekvenserna vid t ex separation eller dödsfall. Jag hjälper dig att skapa en ekonomisk och social trygghet. Nedan följer en kort beskrivning av olika avtal och nyttan med dem. Är det något avtal du saknar nedan så bara kontakta oss och vi hjälper dig att upprätta det du behöver.

SAMBOAVTAL
Genom ett samboavtal kan sammanboende bestämma att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla för dem. Man försäkrar sig i och med det om att båda två behåller de saker som de själva t ex betalat eller ärvt. Utan ett skriftligt samboavtal kan bostad och allt bohag som har köpts (eller som någon av samborna fått genom arv eller gåva) för gemensam användning, komma att delas lika. Det spelar ingen roll om det bara är ena sambon som betalt för bohaget eller bostaden. Den andra sambon kan kräva bodelning och hälften av samboegendomen. Ni kan upprätta ett samboavtal både innan ni flyttar ihop och under pågående samboende. Har ni ett tidigare samboavtal som ni vill ändra går det också bra.

ÄKTENSKAPSFÖRORD
Om ett gift par skiljer sig delas, om man inte bestämt något annat, makarnas tillgångar lika mellan dem, oavsett vem som köpt vad. Genom ett äktenskapsförord kan man göra all egendom, eller viss egendom (t ex det man ägde innan bröllopet) till s.k enskild egendom. Att någonting är enskild egendom innebär att den andre maken aldrig kan göra anspråk på den egendomen vid en bodelning. Var make behåller sin egen enskilda egendom, eller det man väljer att göra till enskild egendom genom äktenskapsförordet. Egendom kan bli enskild genom äktenskapsförord, testamente eller gåva. Ni kan upprätta ett äktenskapsförord både innan ni gifter er och under pågående äktenskap. Har ni ett tidigare äktenskapsförord som ni vill ändra går det också bra.