Arrenderätt

Advokatfirman biträder klienter med rådgivning rörande alla typer av arrenden enligt jordabalken.

Vi handlägger ärenden angående bl.a. följande.

  • Upprättande och analys av arrendeavtal
  • Bedömningar gällande arrendenivåer och andra arrendevillkor
  • Besittnings skyddsfrågor
  • Uppsägningar av olika slag med sammanhängande frågor och förhandlingar
  • Villkorstvister
  • Förlängningstvister
  • Skadeståndsrättsliga frågor